س: اماکن معتبر براى تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی ؟

 

 

پ: تعمیرگاه تجهیزات آزمایشگاهی شرکت دی آزمون با تجربه چهل و پنج ساله در زمینه تعمیرات انواع دستگاههاى آزمایشگاهی این اطمینان را به مشتریان عزیز مى دهد که با بهره گیرى از کارشناسان مجرب و متخصص دوره دیده شرکت هاى سازنده تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتى، ابتدا خرابى دستگاه آزمایشگاهی تعمیرى را تشخیص داده و سپس نسبت به تعمیرات و سرویس آن اقدام کند. تعمیرگاه تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی دی آزمون کار تعمیر را با سرعت بالا و قیمت مناسب براى مشتریان انجام مى دهد.

 

 

_____________________________________

 

 

 

س: آیا دستگاه آزمایشگاهی سوخته قابل تعمیر است ؟

 

 

پ: نوسانات برق و استفاده بیش از حد استاندارد دو عامل اصلى هستند که موجب خرابى دستگاههاى آزمایشگاهی و یا به اصطلاح سوختن آن مى شوند. در صورت بروز این مشکلات دستگاه آزمایشگاهی شما قابل تعمیر است و مى توانید با متخصصین فنى مرکز تعمیرات دی آزمون تماس بگیرید.

 

 

_____________________________________

 

 

 

س: هزینه تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی چقدر است ؟

 

 

پ: تعمیر دستگاههاى آزمایشگاهی ، تحقیقاتى مثل اسپکتروفتومتر، ترازو، جذب اتمى، سانتریفیوژ، ترازو رطوبت سنج، اولترا سانتریفیوژ، دستگاههاى کروماتوگرافى و ... با توجه به مشکل دستگاه نرخ هاى مختلفى دارد. کارشناسان تعمیرگاه تخصصى تجهیزات آزمایشگاهی دى آزمون پس از عیب یابى با توجه به نوع آسیب قیمت مناسبى پیشنهاد خواهند داد.

 

 

_____________________________________

 

 

 

 

س: براى اینکه تجهیزات آزمایشگاهی خراب نشود چه باید کرد ؟

 

 

 

پ: دستگاههاى آزمایشگاهی مدل و سازنده هاى مختلف دارند، نحوه کار با دستگاه ها آزمایشگاهی و کارکرد روزانه ى آن ها در دفترچه راهنماى دستگاه آمده است. لذا قبل از کاربرى نسبت به مطالعه راهنما اقدام نمایید و به موارد ذیل توجه کنید.

 

 

  از خاموش و روشن کردن پى در پى دستگاه خوددارى کنید.

 

 

  در هنگام تعمیر و سرویس از سپردن دستگاه آزمایشگاهی به تعمیرکاران غیر مجاز خوددارى نمایید.

 

 

  به هیچ وجه قطعات داخلى دستگاه را بدون حضور عامل مجاز تعمیر، خارج و دستکارى ننمایید.

 

 

  در صورت مشاهده ERROR یا اعلام هشدار با تعمیرگاه تخصصى تجهیزات آزمایشگاهی دى آزمون تماس حاصل فرمایید ٠٢١٨٨٨٨٢٣٨٥